Kontakt

Spoločnosť zapísaná na OR OS Prešov Oddiel: Sro Vložka číslo : 14751/P
Štatutárny zástupca: konateľ – Viliam Augustinský
IČO 36 491 756
IČ DPH SK2021814245
DIČ 2021814245

Banka : OTP Prešov
Účet : 7663720/5200

Tel./fax. 051 7722336 email: office@ab-el.sk